Missa chrismatis 29.3.2018


Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a víra