Slavnost Seslání Ducha Svatého - biřmování 23.5.2021


Foto: Vojtěch Barta a Zdeněk Poruba/Člověk a Víra