Jak jsme čistily okna na faře 11.9.2010


Foto Eva Porubová