Květná neděle ve Farnosti Moravská Ostrava


Foto Zdeněk Poruba a Petr Urban