Dětský maškarní ples na faře


Foto: Zdeněk Poruba