Pouť do Polska fotografovala Boženka Jankovská


Fotografovala Boženka Jankovská