Zvony Ostravské Katedrály
Sv.Salvator, sv.Prokop, sv.Cyril a Metoděj, sv. Florian


Foto: František Urban