Kulturní vystoupení


obr

Kostely jsou domy Božími, ale i stánky kultury a pomníky umění a života. I v našem kostele se setkáváme s kulturními akcemi prováděnými našimi farníky, ale i profesionálními umělci. Vystoupení bývají s církevní tématiku.Několik fotografií z kulturních akcí.

ANEŽKA ČESKÁ-DCERA KRÁLOVSKÁ Divadelní vystoupení v podání farníků Římskokatolické farnosti Orlová. 29.4.2012

Adventní koncert Církevní konzervatoře Opava 27.11.2011

Katedrální schola - křížová cesta v kostele sv.Václava 17.4.2011

Evangelium podle houslí 13.4.2011

Adventní koncert Církevní konzrvatoře Opava 5.12.2010