Poutní slavnost Svatého Václava - posvěcení nového obětního stolu 28.9.2012.


Foto © Zdeněk Poruba