Zdobení misijních perníků 8.10.2018


Foto: Pavel Barta, Vojtěch Barta, František Urban a Lubomír Moric