Svatoblažejské požehnání 3.2.2019


Foto: Martina Machová