Missa Chrismatis 18.4.2019


Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a víra