Biřmování 9.6.2019


Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a víra