Příprava plesu farnosti 1.2.2020


Foto: Martina Machová a Lubomír Moric