Missa Chrismatis 9.4.2020


Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a Víra