Schola a ministranti na zmrzliný 26.6.2020


Foto: Vojtých Barta