Biřmování 26.7.2020


Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a Víra