Missa Chrismatis 1.4.2021


Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a víra