Slavnost sv. Hedviky, udílení ocenění o.biskupa a zahájení Synody 16.10.2021


Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a Víra