Svatoblažejské požehnání 3.2.2022


Foto: Zdeněk Poruba / Člověk a Víra