Diecézní synoda v katedrále 1.5.2022


Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a Víra