Seslání Ducha Svatého - biřmování 5.6.2022


Foto: František Urban a Lubomír Moric