Slavnost Seslání Ducha Svatého - biřmování 28.5.2023


Foto: Lubomír Moric a Zdeněk Poruba/Člověk a Víra