Jmenováni nového diecézního biskupa 4.7.2023


Foto: Zdeněk Poruba/ČaV