Poutní mše svatá ke cti sv. Anny u kaple v O.-Muglinově při příležitosti Dne prarodičů a seniorů 22.6.2023.


Foto: Lubomír Moric a Zdeněk Poruba/Člověk a Víra