Pěší pouť ke kostelu sv. Josefa a půlnoční mše sv. 31.12.2023/1.1.2024


Foto: Lubomír Moric