Svatoblažejské požehnání 3.2.2024


Foto: Lubomír Moric a Zdeněk Poruba/ČaV