Panoramatická fotografie betlému

Otáčením kolečka myši - přiblíží / oddálí pohled
Posouváním myší se mění záběr.