Hnězdno - katedrála

Farnost moravská Ostrava - Pou do Polska 2009

      Licheň starý-Pou farnosti moravská Ostrava 2009
      Hnězdno - Pou farnosti moravská Ostrava 2009
      Poznaň - Pou ostravské farnosti 2009
      Po do Polska 2009 - očima Arnošta Grucmana
      Po do Polska 2009 fotografovala Boženka Jankovská


Licheň stary Bazilika