Římskokatolická farnost Ostrava - Moravská Ostrava Domů          Fotogalerie          Ohlášky          Bohoslužby          Katecheze          Historie          Promluvy

Obnova a zpřístupnění katedrály
Božského Spasitele


V roce 2014 se začalo s generální opravou naší katedrály.

Fotografie z průběhu opravy.

Vyjmutí listin z tubusu nalezeného ve věži katedrály 9.4.2015.
Oprava katedrály únor 2015.
Oprava katedrály leden 2015.
Oprava katedrály prosinec 2014.
Oprava katedrály listopad 2014.
Oprava katedrály říjen 2014
Oprava katedrály září 2014

Čeho se oprava a rekonstrukce týká

Exteriér: oprava střechy lodi a věží, krovů, sousoší mezi věžemi, oprava oken a dveří a nová fasáda

Interiér: nová podlaha, oprava lavic, nová elektroinstalace, nové topení do lavic – pod sedátka, doplnění osvětlení, výmalba. V bočních lodích bude instalována expozice o naší diecézi a při hlavním vchodě v bočních průchodech bude vybudováno hygienické zázemí (WC) pro účastníky bohoslužeb a návštěvníky kostela. Křestní kaple bude změněna na eucharistickou kapli se svatostánkem a možností adorace Nejsvětější Svátosti přes den. Mariánský oltář P. Marie Lurdské bude umístěn na místo dnešního oltáře se svatostánkem.

Finanční zajištění Celkové náklady jsou vyčísleny na 60 miliónů korun. Regionální rada Moravskoslezsko schválila dotaci ve výši 31 448 798, 54 Kč. Dále je podána žádost na dotaci 9 miliónů Kč z Fondu Přeshraniční spolupráce ČR-PR. Zbývajících 20 miliónů bude poskytnuto ze sbírek a darů a také z finančních náhrad, které uhradí diecéze z majetkového narovnání se státem.

O možnosti finanční pomoci na opravu katedrály podrobnosti zde.

Uzavření katedrály Další důležitou skutečností je, že během oprav musí být katedrála uzavřená pro veřejnost. Bohoslužby – mše sv., křty, pohřby, svatby se přesunou do kostela sv. Václava. Se zahájením oprav se počítá od července 2014 do března 2015. Postup prací ukáže, zda je tento termín reálný. Je proto možné, že se opravy protáhnou na celý rok, takže by katedrála byla znovu otevřená od července 2015.


Video: Oprava katedrály Božského Spasitele listopad 2014

Video: Začínáme stěhovat mobiliář - září 2014

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Václava zůstane stejný jako v katedrále.

  • Mše sv. v neděli: 7.30, 9.30, (od září i v 11) a v 19 hod.
  • Mše sv. pondělí – sobota (kromě pátku): 7.30, 18 hod.
  • Mše sv. v pátek: 7.30, 17 hod.
Podrobné informace ZDE

E-mail: rkf.moravskaostrava@doo.cz
Farní kancelář: 596 114 706, Po, St: 10:00-12:00 15:00-17:00, Pá: 10:00-12:00
nám. Msgre. Šrámka 4/1760, Moravská Ostrava, 702 00; Duchovní správa: Plaček Jan, farář, Andrej Slodička, kaplan