S.M.O.K. - Schola při katedrále Božského Spasitele

 


AUDIO
 


VIDEO

zpet.png, 14kB

Mše svaté 2012 Pořadí písní

ms12.jpg, 6,1kB
Bičování Buď pozdraven Haleluja, všichni zpívají Confitemini Domino Hospodin je můj pastýř Nedělní chvalozpěv Pojď ke mně blíž K Tobě, Pane Jen ty, Pane můj

Hlavní stránka farnosti Moravská Ostrava
Uloženo