S.M.O.K. - Schola při katedrále Božského Spasitele

 


AUDIO
 


VIDEO

zpet.png, 14kB

Mše svaté 2012 Pořadí písní

ms12.jpg, 6,1kB
Přijmi, Pane Skrze něj Effatha 1 Effatha 2 Ježíš je má skála Má sílo Je krásné být božím dítětem Všechno, co můžeš dát Ať zní zvučný chvalozpěv Svorni jsme

Hlavní stránka farnosti Moravská Ostrava
Uloženo