Plesy Farnosti Moravská Ostrava

obr

Již 12 let se pravidelně setkáváme na plesech farnosti. Plesy se konají v Selesiánském středisku Dona Bosca. Příjemné prostředí, živá hudba, občerstvení, tombola, příjemná společnost a tanec, to jsou faktory, které přispívají k příjemné náladě. Pro děti probíhají bály na faře, kde jsou připraveny hry a soutěže. Například soutěž o nejlepší masku.Několik fotografií z plesů

Příprava plesu 2012

Ples Farnosti Moravská Ostrava v roce 2012

Dětský bál v lednu 2012 na faře

Příprava farního plesu 2011

Ples farnosti 2011

Dětský maškarní bál 2011

Ples farnosti 2010

Dětský maškarní bál 2010

Videa z plesů

Dvanáctý              
farní ples.             
5.2.2012              
Dětský maškarní    
bál na faře             
29.01.2011