Římskokatolická farnost Ostrava - Moravská Ostrava Domů          Fotogalerie          Ohlášky          Bohoslužby          Katecheze          Historie          Promluvy

E-mail: rkf.moravskaostrava@doo.cz
Farní kancelář: 596 114 706, Po, St: 10:00-12:00 15:00-17:00, Pá: 10:00-12:00
nám. Msgre. Šrámka 4/1760, Moravská Ostrava, 702 00; Duchovní správa: Plaček Jan, farář, Andrej Slodička, kaplan