Jaká byla
 Noc kostelů  
   27.5.2011    

Noc kostelů logo Katedrala.jpg, 5,2kBOhlédnutí za Noci kostelů 2011 v katedrále Božského Spasitele

Rozhovor:

„ Paní a co to tu vlastně je? Nějaký koncert? A mohl bych si zahrát na ten klavír a kde je kapelník? Víte, on studoval konzervatoř a rád by si zahrál.“

obr„No, koncertem bych tuto chvíli nenazvala, ale vystoupení katedrální scholy za doprovodu těchto nástrojů, ano – toto se uskuteční ve 23 hod. A jinak se účastníte Noci kostelů, kdy se návštěvníkům naskýtá možnost prohlédnout si kostely nejen v ostravsko-opavské diecézi, ale v celé naší republice i v jiných státech Evropy (na Slovensku, v Rakousku, v Nizozemí, v Německu). No a v naší katedrále máte možnost seznámit se s historií stavby, prohlédnout si výstavu liturgických předmětů, rouch, výstavku prací dětí z výtvarného kroužku, ale také se zaposlouchat do duchovní hudby – produkce obrscholy- tj. mládeže, scholičky – menších dětí, ale i vnímat tóny krásného nástroje varhan. Můžete také obdržet los, který skrývá výhru a to výstup na věž katedrály. A určitě v neposlední řadě je zde také možnost zamyslet se nad svým životem, nad smyslem života a třeba i proč věřící do těchto chrámů chodí, proč se zde modlí….“

„Aha.“

Chvíle ticha – mladící usedají tiše do první lavice.

„Paní, a víte co? Já bydlím, tady hned vedle tohoto kostela a musím Vám říct, že jsem v kostele, i v tomto, poprvé.“

obr

„No vidíte, všechno je jednou poprvé.“

„A paní, já Vám musím říct, že je to bomba.“

Jeden z rozhovorů, který se odehrál během Noci kostelů. Zvláštní pocit setkat se s lidmi, kteří nikdy nebyli v kostele, a přesto přišli. Co asi hledají? Klid, porozumění, povzbuzení, Boha? Nebo třeba přišli jen tak ze zvědavosti – i to může být důvod a třeba i prvotní krok za Tím, který nám říká: „Pojďte za mnou a já Vás občerstvím.“ U všech lidí byl patrný zájem, zájem poznávat, seznámit se, přiblížit se dobru.

Martina


A jaká skutečně Noc kostelů v katedrále Božského Spasitele byla?

Program zahájil Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko opavské diecéze, přivítal všechny účastníky a společnou motlitbou za Ostravu Noc kostelů otevřel.

obr

Hned po zahájení vystoupila katedrální scholička. Děti zaspívali divákům i otci biskupovi.

Mládež farnosti předvedla divadelní scénku ze Starého zákona "Jonáš", Divadelní scénka byla transponována do dnešní moderní doby a ukázala, jak i my, v naší době, přistupujeme k řešení vážných problémů.

Schola při katedrále Božského spasitele S.M.O.K. předvedla rytmickou část svého repertoáru - písně upravené žánrově do alternativního folk-rockového hávu. Vidoeozáznam vystopení můžete shlédnout na těchto odkazech


Video - první část vystoupení
Video - druhá část vystoupení
Video - třetí část vystoupení


obr

Během komentované prohlídky se zájemci seznámili se zajímavou historií stavby a dlouhodobým vývojem interiéru.

Vyvrcholením večera byl varhanní koncert Lukáše Kubenky, českého varhaníka a hudebního pedagoga, který předvedl na hlavních varhanách a na chórových varhanách skladby J. S. Bacha, Miloslava Kabeláče, Luise Vierneho,.Maxe Regera a dalších.

obr Interier kostela byl slavnostně vyzdobena a doplněn o výstavky bohoslužebných předmětů, liturgických rouch, baldachýnu, historie zvonů, práci dětí a působení p. Aloise Musila v ostravské farnosti.


Jaká byla Noc kostelů v kostele sv.Václava

obr Kostel svatého Václava, který je nejstarší stavbou na území Ostravy, již tradičně přivítal velký počet návštěvníků Noci kostelů.

Komentované prohlídky kostela, výstavy týkající se historie kostela a prohlídka liturgických knih, kancionálů a Biblí se těšily velké pozornosti návštěvníků. obr

Největší událostí pátečního večera však bylo vystoupení scholy pod vedením p. Lukáše Kubenky, s komentovanou ukázkou gregoriánského chorálu, která prostor kostela zcela zaplnila posluchači. Nádherný latinský zpěv v akusticky dokonalém prostředí gotického chrámu byl zážitkem pro všechny zúčastněné.Noc kostelů v kostele sv.Josefa ve Slezské Ostravě

Barokní kostel svatého Josefa ve Slezské Ostravě rovněž přitáhl návštěvníky Noci kostelů. Krásně opravený kostel přilákal svým barokním interiérem a milostným obrazem Panny Marie Karmelské s Jezulátkem z 15. století. Návštěvníky zaujaly též komentované prohlídky o historii kostela a o jeho opravě. Kostel, který stojí na poddolovaném území se svým zvláštním způsobem opravy řadí mezi technické zvláštnosti.


TOPlist Podpora