Křesťanské
 vánoce  
   v katedrále    
Křesťanské vánoce 2012 Křesťanské vánoce 2012
obr
Křesťanské vánoce 2012
Noc kostelů logo
Noc kostelů logo

Advent

Advent je doba očekávání příchodu P. Ježíše. Během čtyř adventních týdnů postupně zapalujeme svíčky na adventním věnci, které nám připomínají blížící se světlo Božího narození. Tato doba očekávání je příležitostí k setkání u adventního věnce doma i ve farním společenství při slavení mše sv.

Doba adventní začíná prvními nešporami první neděle adventní, tedy sobotním večerem a letos to je 1. prosince večer. Doba adventní trvá do modlitby uprostřed dne 24. prosince.

Roráty

Roráty představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu. Roráty zpíváme jak před ranní tak i večerní mši sv. během celé adventní doby.

Adventní a Vánoční programy

2.12.2012 neděle
9.30
Žehnání adventních věnců Při první neděli adventní - mše sv. v 9.30 hod., kterou bude slavit o. biskup František u příležitosti zahájení třetího roku přípravy na cyrilometodějské jubileum, společně zahájíme tuto liturgickou dobu žehnáním adventních věnců.
10.30
Po mši sv., která je v 9.30 hod., bude na faře FARNÍ MINIKAVÁRNA ,přijďte na chvíli posezení u kávy nebo čaje.
17.00
V kostele sv. Václava bude adventní koncert Církevní konzervatoře v Opavě, na který jste srdečně zváni!

5.12.2012 středa
17.00
Ve středu 5. prosince bude svatomikulášský večer pro děti: v 17.00 hod. bude v katedrále mše sv., po ní přijde sv. Mikuláš s dárky a pak bude krátké setkání na faře. Děti dostaly přihlášky v náboženství. Malé děti, které ještě nechodí do výuky, mohou rodiče nahlásit v sakristii. Balíček stojí 40 korun.

9.12.2012 neděle
8.30
Kytarový workshop. Ráno začne nácvikem kytaristů na faře. V 9.30 hod. vystoupí účastníci workshopu v rámci mše sv.

12.12.2012 středa
10.00
Ztracený obraz Ostravská madona bude představen veřejnosti v katedrále Božského spasitele. Podrobnosti o obrazu jsou zde.

14.12.2012 pátek
17.00
Průvod světýlek začne po mši svaté v katedrále a povede přes centrum Ostravy do kostela Sv.Václava, kde bude krátký program. Podrobnosti zde
20.00
Gospelové Vánoce 2012 - Justin Blair & The Soulful Gospel Singers - koncert

18.12.2012 úterý
10.00
Jesličky sv.Františka v kostele sv.Václava. Představení pro školy a seniory. Podrobnosti si můžete přečíst zde.
18.00
Jesličky sv.Františka v kostele sv.Václava Podrobnosti si můžete přečíst zde.


19.12.2012 středa
18.00
Jesličky sv.Františka v kostele sv.Václava Podrobnosti si můžete přečíst zde.

23.12.2012 neděle
9.30
Skauti přineseou Betlémské světlo které si mohou zájemci odnést. Světlo je přeneseno z věčného světla, jež hoří v jeskynní kapli v dalekém městě Betlémě, v jeskyni, v níž se narodil Ježíš Kristus.

24.12.2012 pondělí Štědrý den
13.30
Prohlídka betlému Zájemci si mohou prohlédnout betlém s pohyblivými figurkami. Zajímavosti o betlému najdete zde.
15.00
Vánoční mše svatá pro rodiny. Děti z farnosti Moravská Ostrava během bohoslužby zahrají scénku o narození Páně. Po mši svaté kněz požehná svíce, které si lidé rozžehnou při štědrovečerní večeři.
24.00
Půlnoční mše svatá Hlavním celebrantem bude biskup František Václav Lobkowicz.

25.12.2012 úterý Slavnost narození Páně
9.30
Pontifikální mše sv. Biskup po bohoslužbě udělí apoštolské požehnání.
14.00
Prohlídka betléma. Mezi 14.00 a 16.00 hodinou bude katedrále otevřena zájemcům o prohlídku betléma. Zájemci si mohou prohlédnout betlém s pohyblivými figurkami.Zajímavosti o betlému najdete zde.

26.12.2012 středa Svátek Sv.Štěpána
14.00
Jesličky sv.Františka v kostele sv.Václav Podrobnosti si můžete přečíst zde.

30.12.2012 neděle
9.30
Mše sv. Svátek sv.RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

31.12.2012 pondělí Sv.Silvestra I., Papeže
15.00
Pontifikální mše sv. V den památky svatého Silvestra I., papeže, bude mše svatá sloužena na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do nového roku. Hlavní celebrantem bude biskup František Václav Lobkowicz. Po mši svaté místní duchovní správce seznámí farnost se statistickými údaji farnosti Moravská Ostrava za rok 2012. Na závěr výstav Nejsvětější Svátosti, chvalozpěv Te Deum a svátostné požehnání.

1.1.2013 úterý Slavnost Matky Boží, P.Marie
9.30
Pontifikální novoroční mše Slavením Slavnosti Matky Boží Panny Marie.

6.1.2013 neděle Slavnost Zjevení Páně
9.30
Pontifikální mše Slavnost Zjevení Páně (Tří králů). Mši svatou celebruje biskup František Václav Lobkowicz. Součástí obřadů je žehnání vody, křídy a kadidla.
10.30
Po mši sv., která je v 9.30 hod., bude na faře FARNÍ MINIKAVÁRNA ,přijďte na chvíli posezení u kávy nebo čaje.Pořad bohoslužeb v době adventní a mimo svátky je uveden zde.

Pořad bohoslužeb v době vánoční je uveden zde.

Základní myšlenkou akce Křesťanské vánoce 2012 je přiblížit co nejširší veřejnosti duchovní poselství křesťanských Vánoc možností navštívit betlémy a tématické programy, které nabízejí během adventu a vánoční doby křesťanské farnosti a sbory. Celostátní projekt Křesťanské vánoce


Noc kostelů logo


TOPlist Podpora