Noc kostelů 2014 v katedrále Božského Spasitele, v kostele sv. Václava a kostele sv. Josefa v Ostravě. Farnost Moravská Ostrava.


Křesťanksé vánoce 2014 Ostrava, 60kB

V pátek 23.5.2014 zůstanou dveře kostelů otevřeny dlouho do noci. Již pátým rokem se totiž bude konat akce Noc kostelů, do které se naše farnost již tradičně zapojuje. Před 18. hod. již první návštěvníci budou přicházet do katedrály Božského Spasitele, kostela sv. Václava i kostela sv. Josefa ve Slezské Ostravě. Využijte tuto jedinečnou příležitost i vy. Katedrála Božského Spasitele totiž bude na velmí dlouhou dobu uzavřena

Program "Noci kostelů" v katedrále Božského Spasitele v Ostravě

17.00
Mše sv. na zahájení Noci kostelů, hlavní celebrant o. biskup František V. Lobkowicz.

17.50
Zvonění zvonů

18.00
Modlitba za město Ostravu o.biskup František Václav Lobkowicz
(Pozdrav o.biskupa k Noci kostelů zde.)

18.30
Evangelium – vystoupení dětí

19.00
Komentovaná prohlídka
Katedrála bude rekonstruována. Využijte proto jedinečnou a poslední možnost prohlédnout si katedrálu před téměř ročním uzavřením. Zajímá vás proč katedrála stojí právě tam kde stojí a vypadá tak jak vypadá? Proč je druhým největším chrámem na Moravě? Kdo se zasloužil o její výstavbu? V čem je na Moravě jedinečná? V čem a proč se podobá římským bazilikám? Přijďte si poslechnout a projít komentovanou prohlídku.

20.00
Varhanní recitál Josef Vaško - velké varhany.

20.45
Charita Ostrava - Dotyk naděje Dokument o střediscích Charity Ostrava

21.45
Varhanní recital - Jiří Krátký – chórové varhany


22.15
Komentovaná prohlídka
Katedrála bude rekonstruována. Využijte proto jedinečnou a poslední možnost prohlédnout si katedrálu před téměř ročním uzavřením


Program jednotlivých koncertů naleznete u vstupu.


Během večera můžete shlédnout nebo zúčastnit se:

 • Program pro děti. Děti mohou sestavovat model katedrály z dřevěných dílů nebo se zapřemýšlet nad sestavením obrazu katedrály z obrázkových kostek.
 • Svátosti. Výstava 7 svátostí. Seznámíte se se sedmi svátostmi, které se týkají důležitých okamžiků života křesťana.
 • Výstava liturgických předmětů a liturgických rouch.
 • 3D fotografie. Na promítacím plátně si prostřednicvím 3D fotografií prohlédnete i nepřístupná místa kostelů.
 • Možnost výstupu na kůr. Využijte jedinečnou možnost podívat se do prostoru katedrály zhora. Prohlédněte si z blízka varhany a podívejte se do jejich nitra. Ohromí Vás jak složitá je hra na tomto nástroji, uvidíte vynikající varhaníky při koncertní práci a prostředictvím výstavky seznámíte s historií zvonů, které jsou ve věžích.

 • Všichni návštěvníci Noci kostel v katedrále se mohou zůčastnit Slosovatelné soutěže o výstup na kostelní věž s prohlídkou zvonů.

Program "Noci kostelů" v kostele sv.Václava

17.50
Zvonění
20.00
Přednáška Mgr. Michal Zezula o vykopávkách v roce 1997 v kostele sv. Václava.
20.30
Koncert chrámové hudby.
21.30
Přednáška Mgr. Michal Zezula o vykopávkách v roce 1997 v kostele sv. Václava.


Vyžádejte si u vstupu podrobný program koncertu.

Během celého večera můžete shlédnout:

 • Varhanní produkce a výklad o nově zrestaurovaných barokních varhanách
 • Komentovanou prohlídku kostela
 • Výstavu fotografií členů fotokroužku farnosti "Ze života farnosti"
 • Výstavu, která ukazuje více než 700 letou historii této nejstarší stavby na území města Ostravy a výsledky archeologického průzkumu, který proběhl v 60. a 80. letech minulého století.


Program "Noci kostelů" v kostele sv.Josefa ve Slezské Ostravě

Během celého večera můžete shlédnout:

 • Komentovanou prohlídku kostela
 • Prohlídku poutního obrazu Panny Marie Karmelské
 • Výstavu o historii kostela
 • Kostel sv.Josefa jako česká technická zvláštnost.


TOPlist