KŘESŤANSKÉ VÁNOCE 2018Křesťanské vánoce 2018 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Farnost Moravská Ostrava.

Advent

Advent (z lat. adventus příchod) je začátek liturgického roku a přípravou na Vánoce. V teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času.

Advent začíná první nedělí adventní, 2.prosince. Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera.

Podrobnosti o adventu najdete zde.

Roráty

Roráty představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu. Pro roráty je typické střídání chorálního zpěvu a menzurálních písní coby komentáře chorálního téma. Roráty zpíváme každé ráno v rámci ranní mši svaté v 7.30 hod.

Adventní a vánoční programy

2.12.2018 neděle
7.30
Mše sv.
9.30
Mše sv. - žehnání adventních věnců. Při první neděli adventní společně zahájíme novou liturgickou dobu.Fotografie ze svěcení adventních věnců 2018.
Návod na výrobu adventního věnce
19.00
Mše sv.


4.12.2018 úterý
6.30
Společná modlitba ranních chval v eucharistické kapli. Po ranních chválách modlitba růžence v hlavní lodi.
7.30
Mše sv.


5.12.2018 středa
16.00
Svatomikulášský večer pro děti. V 16.00 hod. bude v katedrále Božského Spasitele mše sv., po ní příjde sv. Mikuláš s dárky a pak bude krátké setkání na faře. Fotografie ze Svatomikulášského večera 5.12.2017
7.12.2018 pátek
17.00
Mše svatá. Průvod světel bude po mši svaté. Jako každý rok se zamýšlíme nad větou: "Bylo tu pravé světlo-to přicházelo do světa" (Jan 1,9) Nezapomeňte lampičky a světýlka. Fotografie z průvodu světýlek 11.12.2016.

11.12.2018 úterý
6.30
Společná modlitba ranních chval v eucharistické kapli. Po ranních chválách modlitba růžence v hlavní lodi.
7.30
Mše sv.

14.12.2018 úterý
20.00
Koncert "Gospelové Vánoce 2018" - The Soulful Gospel Singers (USA)15.12.2018 sobota
8.30

18.12.2018 úterý
6.30
Společná modlitba ranních chval v eucharistické kapli. Po ranních chválách modlitba růžence v hlavní lodi.
7.30
Mše sv.
23.12.2018 neděle
7.30
Mše svatá.
09.30
Mše svatá. Skauti přinesou Betlémské světlo , které si mohou zájemci odnést. Fotografie z 20.12.2016.
Podrobnosti o Betlémském světle na webu cirkev.cz
19.00
Mše sv.24.12.2018 pondělí
ŠTĚDRÝ DEN
05.00
Tradiční výšlap na haldu EMA, roráty a montáž betléma u křížku. Fotografie: Štědrý den ráno na EMĚ 24.12.2017

7.30
Mše svatá.
13.30
Otevření katedrály - možnost prohlídky betléma,
14.00
Zdobení vánočního stromku dětmi. Děti si mohou nazdobit v katedrále „svůj“ stromeček anděly, které si během adventu doma vyrobí.
14.30
Modlitba růžence za naše rodiny
15.00
Vánočni mše sv.pro rodiny. Děti uvedou pásmo o narození Páně. Po mši sv. požehnání svící k stědrovečerní večeři. Přijďte s dětmi prožít sváteční podvečer, prohlédnout si vyzdobenou katedrálu a zamyslet se nad smyslem vánoc.
24.00
Půlnoční ponifikální mše sv.- hlavní celebrant otec biskup František.

25.12.2018 úterý
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
7.30
Mše svatá
9.30
Pontifikální mše sv. s udělením apoštolského požehnání, hlavní celebrant o. biskup František.
13.00
- 18.00 možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma Betlém s pohyblivými figurkami
19.00
Mše svatá

26.12.2018 středa
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
7.30
Mše svatá
9.30
Mše svatá
13.00
- 18.00 možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma (betlém s pohyblivými figurkami)

Večerní mše sv. není!

17.00
Kostel svatého Václava - Vánoční koncert "Na Štěpána se Štěpánem" - Štěpán Rak


28.12.2018 pátek
19.00
Koncert Armády ČR


30.12.2018 neděle
SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
7.30
Mše svatá
9.30
Mše svatá
14.00
14.00-16.00 možnost prohlídky betléma v katedrále (betlém s pohyblivými figurkami)
19.00
Mše svatá

31.12.2018 pondělí
SV. SILVESTRA I., PAPEŽE
Poslední den občanského roku.
15.00
Mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do nového roku, hlavní celebrant o. biskup František - po mši sv. statistika farnosti Moravská Ostrava, výstav Nejsvětější Svátosti, Te Deum a svátostné požehnání.1.1.2019 úterý
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, P. MARIE
7.30
Mše svatá
9.30
Pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František,
14.00
- 16.00 Možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma (betlém s pohyblivými figurkami)
19.00
Mše svatá6.1.2019 neděle
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Tří Králů
7.30
Mše sv.
9,30
Pontifikální mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla, hlavní celebrant o. biskup František.
14.00
- 16.00 Možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma
16.00
- 17.00 Společný tříkrálový zpěv koled.
19.00
Mše sv.13.1.2019 neděle
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
Končí doba vánoční
7.30
Mše sv.
9.30
Mše sv. pro rodiny s udělením svátosti křtu dětem
14.00
- 16.00 Možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma
19.00
Mše sv.


Tříkrálová sbírka
Ve dnech 1. až 14. ledna bude probíhat Tříkrálová sbírka Charity České republiky. V katedrále bude pokladnička, do které může přispět každý.TOPlist