NOC KOSTELŮ 2018Noc kostelů 2018 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Farnost Moravská Ostrava.

Program Noci kostelů
farnosti Moravská Ostrava 2018

Program a časy jsou uvedeny orientačně a nezávazně. Budou průběžně upřesňovány.

V pátek 25.5.2018 zůstanou dveře kostelů otevřeny dlouho do noci. Již desátým rokem se bude konat akce Noc kostelů, do které se naše farnost již tradičně zapojuje. První návštěvníci mohou přicházet do katedrály Božského Spasitele, kostela sv. Václava i kostela sv. Josefa ve Slezské Ostravě již před 18. hodinou. Nově opravená katedrála Božského Spasitele se vám představí na Noci kostelů v plném lesku. Využijte proto jedinečnou příležitost a přijďte se podívat, jak nádherně vypadá.

Z bohatého programu každého něco zaujme. Komentované prohlídky přiblíží historii i interiér kostelů. Kromě umění a krásy, se mohou návštěvníci seznámit s liturgickými předměty, zvony, varhanami i dalšími, mnohdy nepřístupnými místy. Varhanní produkce, gregoriánský chorál, sólové zpěvy jsou pohlazením po duši a zdůrazňují krásnou atmosféru v těchto posvátných prostorách.

A děti, které příjdou do katedrály a kostelů s rodiči, mohou plnit úkoly v různých soutěžích. Například sestavovat model katedrály z dřevěných dílů nebo zapřemýšlet nad sestavením obrazu katedrály z obrázkových kostek.

Během noci kostelů můžete shlédnout i výstavku k plánované rekonstrukci adorační kaple a vytvoření biskupské krypty. Můžete si mohou prohlédnout návrh podoby adorační kaple, vytvořené v ateliéru Štěpán v Brně. Vystaven bude i model „Krůpěj“ představující podobu nového svatostánku adorační kaple.

Radostným zjištěním loňského ročníku byl fakt, že účast návštěvníků má vzestupnou tendenci.

Sečteno a podtrženo – věříme, že i v letošním roce se Noc kostelů vydaří.

Další informace můžete najít i na celostátním webu Noci kostelů

Program "Noci kostelů" v katedrále Božského Spasitele

Program a časy jsou uvedeny orientačně a nezávazně. Budou průběžně upřesňovány.
17.00
Mše sv. na zahájení Noci kostelů celebruje o. biskup.

17.50
Zvonění zvonů

18.00
Modlitba za město Ostravu

18.15
Vystoupení malé scholy

18.30
Komentovaná prohlídka
Proč se stavěl tak velký chrám právě v Ostravě a jaký byl její hlavní účel v průběhu těchto let? Zajímá vás, proč katedrála stojí právě tam, kde stojí a vypadá tak, jak vypadá? Proč je druhým největším chrámem na Moravě? Kdo se zasloužil o její výstavbu? V čem je na Moravě jedinečná? V čem a proč se podobá římským bazilikám? Za jakých hospodářských a politických okolností byla stavěna. Jak probíhala rekonstrukce? Seznámíte se s plánovanou rekonstrukcí adorační kaple a vytvoření biskupské krypty. Přijďte si poslechnout a projít komentovanou prohlídku včetně promítání fotografií o historii Ostravy a fotografií z míst katedrály, kam se určitě nikdy nedostanete.

20.00
Chrámová hudba.

21.00
Komentovaná prohlídka varhan.
Katedrální varhaník - Lukáš Kubenka - ví o varhanách hodně. Rád se podělí o své znalosti o konstrukci velkých a malých varhan. Začínáme na kůru.

21.45
Komentovaná prohlídka
Proč se stavěl tak velký chrám právě v Ostravě a jaký byl její hlavní účel v průběhu těchto let? Zajímá vás, proč katedrála stojí právě tam, kde stojí a vypadá tak, jak vypadá? Proč je druhým největším chrámem na Moravě? Kdo se zasloužil o její výstavbu? V čem je na Moravě jedinečná? V čem a proč se podobá římským bazilikám? Za jakých hospodářských a politických okolností byla stavěna. Jak probíhala rekonstrukce? Seznámíte se s plánovanou rekonstrukcí adorační kaple a vytvoření biskupské krypty. Přijďte si poslechnout a projít komentovanou prohlídku včetně promítání fotografií o historii Ostravy a fotografií z míst katedrály, kam se určitě nikdy nedostanete.Během večera můžete zhlédnout nebo zúčastnit se:

 • Program pro děti. Děti mohou sestavovat model katedrály z dřevěných dílů nebo si zapřemýšlet nad sestavením obrazu katedrály z velkých obrázkových kostek.
 • Historický diaprojektor "PRAHA"
 • Možnost výstupu na kůr. Využijte jedinečnou možnost podívat se do prostoru katedrály shora. Prohlédněte si zblízka varhany a podívejte se do jejich nitra. Ohromí vás, jak složitá je hra na tomto nástroji, uvidíte vynikající varhaníky při koncertní práci. Můžete si prohlédnout varhanní píšťaly a zkusíte si na ně zahrát.
 • Můžete si prohlédnout původní věžní hodiny.
 • Prostřednictvím výstavky se seznámíte s historií zvonů, které jsou ve věžích, můžete si prohlédnout původní věžní hodiny.
 • Všichni návštěvníci Noci kostelů v katedrále se mohou zúčastnit slosovatelné soutěže o výstup na kostelní věž s prohlídkou zvonů.
 • Prohlédněte si velkoformátovou fotgrafii panoramatického pohledu na Ostravu z věže katedrály (z místa, kde dnes jsou kříže na věžích).
 • Výstavku k plánované rekonstrukci adorační kaple a vytvoření biskupské krypty. Můžete si prohlédnout návrh podoby adorační kaple, vytvořené v ateliéru Štěpán v Brně. Vystaven bude i model „Krůpěj“ představující podobu nového svatostánku adorační kaple.Program "Noci kostelů" v kostele sv.Václava

Program a časy jsou uvedeny orientačně a nezávazně. Budou průběžně upřesňovány.

17.50
Zvonění zvonů

19.00
přednáška Mgr. Zezuly
19.45
Koncert Sboru ostravské katedrály - řídí Lukáš Kubenka
Program:
J.Olejník
- Hle panna počne
P.Eben
- Radujte se nebesa
F.X: Birxi
- Pastores
Hymnus O Redemptor summe carmen
Offertorium Ubi caritas
J. Olejník
- Velikonoční sekvence
J. Baini
- Panis Angelice
L. Compere
- Bone Jesu
J. Kunc
- Kristus vítězí

21.15
Schola SMOK - Michal Moric
Program vystoupení S.M.O.K.:
Katedrální schola zahraje a zazpívá výběr písní hraných během mší svatých v úpravě pro beatovou kapelu. Za příznivého počasí se program uskuteční venku před kostelem.

Během celého večera si můžete prohlédnout:

 • Program pro děti v kapli sv. Františka
 • Možnost výstupu na kůr a ke zvonům s doprovodem. Na kůru se nachází varhany z 2. poloviny 18. století (kulturní památka)
 • Stálou expozici: Historie kostela sv.Václava
 • Výstava ornátů
 • Varhanní produkce a výklad o zrestaurovaných barokních varhanách
 • Komentovanou prohlídku kostela
 • Výstava fotografií členů fotokroužku: "Ze života farnosti"


Program "Noci kostelů" v kostele sv.Josefa ve Slezské Ostravě

Program a časy jsou uvedeny orientačně a nezávazně. Budou průběžně upřesňovány.

Během celého večera můžete zhlédnout:

 • Komentovanou prohlídku kostela
 • Prohlídku poutního obrazu Panny Marie Karmelské
 • Výstavu o historii kostela
 • Kostel sv.Josefa jako česká technická zvláštnost.
Fotogalerie noci kostelů 2016


Fotogalerie noci kostelů 2012


TOPlist