Křesťanské vánoce farnosti Moravská Ostrava 2014


Křesťanské
 vánoce  
Noc kostelů logo Katedrala.jpg, 5,2kB
Noc kostelů logo
Noc kostelů logo
Noc kostelů logo
Noc kostelů logo

Advent

Advent (z lat. adventus příchod) je začátek liturgického roku a přípravou na Vánoce. V teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času.

Advent začíná první nedělí adventní, 1.prosince. Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera.

Roráty

Roráty představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu.[1] Pro roráty je typické střídání chorálního zpěvu a menzurálních písní coby komentáře chorálního téma. Roráty zpíváme každé ráno v rámci ranní mši svaté v 7.30 hod.

Adventní a Vánoční programy

30.11.2014 neděle
9.30
Žehnání adventních věnců Při první neděli adventní mši sv. v 9.30 hod., jsme společně zahájili novou liturgickou dobu žehnáním adventních věnců. Fotografie ze svěcení adventních věnců 2014.
17.30
V kostele sv. Václava byl adventní koncert Církevní konzervatoře v Opavě. Fotografie z koncertu 30,11,2014.

5.12.2014 čtvrtek
17.00
V pátek 5. prosince byl svatomikulášský večer pro děti. V 17.00 hod. byla v kostele sv.Václava mše sv., po ní přišel sv. Mikuláš s dárky. Fotografie ze Svatomikulášského večera 5.12.201

8.12.2014 pondělí
18.00
Kříž Světových dnů mládeže v Ostravě v kostele sv.Václava Plakát zde. Podrobnosti zde. Fotografie z putování kříže Ostravou 8.12.2014 si prohlédněte zde.


10.12.2014 středa
15.00
Mše sv. v Domově důchodců na kamenci.


12.12.2014 pátek
18.00
Průvod světel začne po mši svaté v kostele sv.Václava a povede na Slezskou Ostravu do dostela sv.Josefa Fotografie z průvodu světýlek 12.12.2014.
20.12.2014 sobota
8.3021.12.2014 neděle
9.30
Skauti přinesli Betlémské světlo, které si zájemci odnesli domů. Fotografie z 21.12.2014.

24.12.14 středa
05.00
Na Štědrý den brzy zrána, slavili jsme příchod Pána. Narodil se v Betlémě, pro nás ale na EMĚ. fotografie z 24.12.2014 zde.
7.30
mše sv.adventní
13.30
otevření kostela - možnost prohlídky betléma,
14.00
zdobení vánočního stromku dětmi. Děti si mohou nazdobit v kostele sv.Václava „svůj“ stromeček anděly, které si během adventu doma vyrobí.
14.30
modlitba růžence za naše rodiny
15.00
vánočni mše sv.pro rodiny Děti si připravily pro štědrovečení odpoledně pásmo o narození páně Fotografie z dětské mše 24.12.201 zde.      Video s vystoupením dětí, které uvedly pásmo o narození P. Ježíše. 24.12.2013 po mši sv. požehnání svící k štědrovečerní večeři.
24.00
půlnoční ponifikální mše sv., hlavní celebrant otec biskup František.

25.12.2014 čtvrtek
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
7.30
mše svatá
9.30
pontifikální mše sv. s udělením apoštolského požehnání, hlavní celebrant o. biskup František
11.00
mše sv.
14.00
-16.00
možnost prohlídky betléma v kostele sv.Václava (betlém s pohyblivými figurkami)
19.00
mše svatá

26.12.2014 pátek
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
7.30
mše svatá
9.30
mše svatá
v 11.00 hod. a večerní mše sv. není!

28.12.2014 neděle
SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
7.30
mše svatá
9.30
mše svatá pro rodiny s dětmi
11.00
mše sv.
14.00
-16.00
možnost prohlídky betléma v kostele sv.Václava (betlém s pohyblivými figurkami)
19.00
mše svatá

31.1.2014 středa
SV. SILVESTRA I., PAPEŽE
Ranní mše sv. není!
15.00
mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do nového roku, hlavní celebrant o. biskup František - po mši sv. statistika farnosti Moravská Ostrava, výstav Nejsvětější Svátosti, Te Deum a svátostné požehnání


1.1.2015 čtvrtek
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, P. MARIE
7.30
mše svatá
9.30
pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František
11.00
mše sv.
14.00
-16.00
možnost prohlídky betléma v kostele sv.Václava (betlém s pohyblivými figurkami)
19.00
mše svatá


4.1.2015 neděle
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
7.30
mše svatá
9.30
mše sv. pro rodiny s dětmi
11.00
mše sv.
19.00
mše sv.


6.1.2015 neděle
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Tří Králů
7.30
mše sv.
18.00
pontifikální mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla, hlavní celebrant o. biskup František

11.1.2015 neděle
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
Končí doba vánoční
7.30
mše sv.
9.30
mše sv. pro rodiny s dětmi
11.00
mše sv.
19.00
mše sv.


Tříkrálová sbírka
Ve dnech 1. až 14. ledna bude probíhat Tříkrálová sbírka Charity České republiky. V kostele sv.Václava bude pokladnička, do které může přispět každý.TOPlist