Křesťanské vánoce farnosti Moravská Ostrava 2014


Křesťanské
 vánoce  
Noc kostelů logo Katedrala.jpg, 5,2kB
Noc kostelů logo
Noc kostelů logo
Noc kostelů logo
Noc kostelů logo

Posvěcení nového oltáře v kostele sv.Václava 28.9.2012

Gotický kostel sv. Václava v Ostravě, vybudovaný ve 13. století, je nejstarší stavbou na území města. V pátek 28. 9. 2012, na slavnost sv. Václava, zde biskup František Václav Lobkowicz posvětil nový oltář a ambon. Krásný kamenný oltář i ambon jsou zhotoveny z pískovce a citlivě dotvářejí interiér kostela, který je vybudován ze stejného kamene. Nový obětní stůl nahradil provizorní dřevěný, u kterého se dosud sloužily mše svaté po rekonstrukci v r. 2004.

Obětní stůl i ambon navrhl arch. Štěpán Marek. Zhotoveny byly ve stavební dílně Roberta Winklera. Oltář i ambon jsou darem biskupa Františka Václava Lobkovice u příležitosti 40. výročí jeho kněžského svěcení.

Po barokních varhanách, které byly instalovány a posvěceny v minulém roce, se oltář i ambon těšily velké pozornosti věřících i nevěřících v průběhu poutní slavnosti.

Fotografie z posvěcení oltáře najdete zde
Podrobnosti k novému oltáři.
TOPlist Podpora