KŘESŤANSKÉ VÁNOCE 2016Křesťanské vánoce 2016 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Farnost Moravská Ostrava.

Advent

Advent (z lat. adventus příchod) je začátek liturgického roku a přípravou na Vánoce. V teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času.

Advent začíná první nedělí adventní, 29.listopadu. Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera.

Podrobnosti o adventu najdete zde.

Roráty

Roráty představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu. Pro roráty je typické střídání chorálního zpěvu a menzurálních písní coby komentáře chorálního téma. Roráty zpíváme každé ráno v rámci ranní mši svaté v 7.30 hod.

Adventní a vánoční programy27.11.2016 neděle
9.30
Žehnání adventních věnců. Při první neděli adventní mši sv. v 9.30 hod., jsme společně zahájili novou liturgickou dobu žehnáním adventních věnců.Fotografie ze svěcení adventních věnců 2016.
Návod na výrobu adventního věnce

5.12.2015 pondělí
17.00
V pondělí 5. prosince byl Svatomikulášský večer pro děti. V 16.00 hod. byla v katedrále Božského Spasitele mše sv., po ní přišel sv. Mikuláš s dárky a pak bylo krátké setkání na faře. Fotografie ze Svatomikulášské neděle 5.12.2016

6.12.2016 úterý
6.30
Společná modlitba ranních chval v eucharistické kapli. Po ranních chválách modlitba růžence v hlavní lodi.9.12.2015 pátek
17.00
Průvod světel byl po mši svaté. Při letošním průvodu světel jsme šli centrem Ostravy od katedrály Božského Spasitele ke kostelu sv. Václava. Světlem luceniček jsme si připomenuli Svatou Matku Terezu
Podrobnosti o letošním průvodu světel najdete Zde.
Fotografie z průvodu světýlek 9.12.2016.13.12.2016 úterý
6.30
Společná modlitba ranních chval v eucharistické kapli. Po ranních chválách modlitba růžence v hlavní lodi.17.12.2015 sobota
8.3018.12.2015 neděle
9.30
Skauti přinesli Betlémské světlo, které si mohou zájemci odnést. Fotografie 18.12.2016.

20.12.2016 úterý
6.30
Společná modlitba ranních chval v eucharistické kapli. Po ranních chválách modlitba růžence v hlavní lodi.24.12.16 sobota
ŠTĚDRÝ DEN
05.00
Na štědrý den časně zrána, vítali jsme příchod Pána. Narodil se v Betlémě, pro nás ale na EMĚ. Fotografie: Štědrý den ráno na EMĚ 24.12.2016
7.30
Mše sv.adventní
13.30
Otevření katedrály - možnost prohlídky betléma,
14.00
Zdobení vánočního stromku dětmi. Děti si mohou nazdobit v katedrále „svůj“ stromeček anděly, které si během adventu doma vyrobí.
14.30
Modlitba růžence za naše rodiny
15.00
Vánočni mše sv.pro rodiny. Děti uvedly pásmo ze života sv. Františka z Assisi. Scénka připomenula tradici stavění betlémů. Po mši sv. požehnání svící k štědrovečerní večeři.
24.00
Půlnoční ponifikální mše sv.- hlavní celebrant otec biskup František.

25.12.2016 neděle
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
7.30
Mše svatá
9.30
Pontifikální mše sv. s udělením apoštolského požehnání, hlavní celebrant o. biskup František.
14.00
14.00-16.00 možnost prohlídky betléma v katedrále Betlém s pohyblivými figurkami
19.00
Mše svatá

26.12.2016 pondělí
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
7.30
Mše svatá
9.30
Mše svatá
14.00
14.00-16.00 možnost prohlídky betléma v katedrále
16.00
Společné zpívání koled. Zpívání koled k Vánocům patří. Lepší než pobrukování v kuchyni je zpívání společné. Pojďme si spolu zpříjemnit vánoční svátky.

Večerní mše sv. není!

30.12.2015 pátek
SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
7.30
Mše svatá
14.00
14.00-16.00 možnost prohlídky betléma v katedrále Betlém s pohyblivými figurkami
17.00
Mše svatá

31.12.2016 sobota
SV. SILVESTRA I., PAPEŽE
Ranní mše sv. není!
15.00
Mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do nového roku, hlavní celebrant o. biskup František - po mši sv. statistika farnosti Moravská Ostrava, výstav Nejsvětější Svátosti, Te Deum a svátostné požehnáníNezapomeňte si koupit lístky na farní ples 28.1.2017 Podrobnosti zde.


1.1.2016 neděle
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, P. MARIE
7.30
Mše svatá
9.30
Pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František,
14.00
14.00-16.00 možnost prohlídky betléma v katedrále Betlém s pohyblivými figurkami
19.00
Mše svatá6.1.2016 pátek
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Tří Králů
7.30
Mše sv.
18.00
Pontifikální mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla, hlavní celebrant o. biskup František.Nezapomeňte si koupit lístky na farní ples 30.1.2016 Podrobnosti zde.


8.1.2016 neděle
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
Končí doba vánoční
7.30
Mše sv.
9.30
Mše sv. pro rodiny s dětmi
19.00
Mše sv.


Tříkrálová sbírka
Ve dnech 1. až 14. ledna bude probíhat Tříkrálová sbírka Charity České republiky. V katedrále bude pokladnička, do které může přispět každý.

Nezapomeňte si koupit lístky na farní ples 30.1.2016 Podrobnosti zde.


TOPlist