Noc kostelů v katedrále Božského Spasitele v Ostravě 2013


Křesťanksé vánoce 2013 Ostrava, 60kB

Program "Noci kostelů" v katedrále Božského Spasitele v Ostravě

17.00
Mše sv. na zahájení Noci kostelů, hlavní celebrant o. biskup František V. Lobkowicz.

17.50
Zvonění zvonů

18.00
Modlitba za město Ostravu o.biskup František Václav Lobkowicz

18.30
Komentovaná prohlídka katedrály Božského Spasitele Zajímá vás proč katedrála stojí právě tam kde stojí a vypadá tak jak vypadá? Proč je druhým největším chrámem na Moravě? Kdo se zasloužil o její výstavbu? V čem je na Moravě jedinečná? V čem a proč se podobá římským bazilikám? Přijďte si poslechnout a projít komentovanou prohlídku.

19.30
Varhanní recitál hlavního katedrálního varhaníka a hudebního pedagoga Lukáše Kubenky. Hlavní varhany.

20.00
Slyšte slovo a zpívejte píseť. Hra podle knižní předlohy Petra Piťhy Život svatých Cyrila a Metoděje.

21.30
Varhanní recital Josef Vaško

22.15
Komentovaná prohlídka katedrály Božského Spasitele Zajímá vás proč katedrála stojí právě tam kde stojí a vypadá tak jak vypadá? Proč je druhým největším chrámem na Moravě? Kdo se zasloužil o její výstavbu? V čem je na Moravě jedinečná? V čem a proč se podobá římským bazilikám? Přijďte si poslechnout a projít komentovanou prohlídku.
Program jednotlivých koncertů naleznete u vstupu.


Během večera můžete shlédnout nebo zúčastnit se:

 • Program pro děti. Děti mohou sestavovat model katedrály z dřevěných dílů nebo se zapřemýšlet nad sestavením obrazu katedrály z obrázkových kostek.
 • Edikt Milánský. Výstava připomínající 1700 výročí Milánského ediktu.
 • Zapomenutý obraz Ostravské Madony Využijte časově omezenou možnost prohlédnout si "zapomenutý" obraz Ostravské Madony a seznámit se s jeho historií.
 • Výstava liturgických předmětů a liturgických rouch.
 • 3D fotografie. Na promítacím plátně si prostřednicvím 3D fotografií prohlédnete i nepřístupná místa kostelů.
 • Možnost výstupu na kůr. Využijte jedinečnou možnost podívat se do prostoru katedrály zhora. Prohlédněte si z blízka varhany a podívejte se do jejich nitra. Ohromí Vás jak složitá je hra na tomto nástroji, uvidíte vynikající varhaníky při koncertní práci a prostředictvím výstavky seznámíte s historií zvonů, které jsou ve věžích.

 • Všichni návštěvníci Noci kostel v katedrále se mohou zůčastnit Slosovatelné soutěže o výstup na kostelní věž s prohlídkou zvonů.

Program "Noci kostelů" v kostele sv.Václava

17.50
Zvonění
21.00
Barokní chrámová hudba koncert vokální a instrumentální barokní hudby.
Zazní skladby:
 • G. Gabrieliho
 • A. Mazáka
 • G. F. Händela
 • C. P. Tellemanna
 • J. S. Bacha a dalších
Účinkují:
 • zpěv - B. Baranová
 • zpěv - P. Kubenková
 • zpěv - L. Moric
 • housle - Roman Mžik
 • viola - A. Ondrišíková
 • varhany - Lukáš Kubenka


Vyžádejte si u vstupu podrobný program koncertu.

Během celého večera můžete shlédnout:

 • Varhanní produkce a výklad o nově zrestaurovaných barokních varhanách
 • Komentovanou prohlídku kostela
 • Informace o ostravsko-opavské diecézi
 • Výstavu fotografií členů fotokroužku farnosti "Ze života farnosti"
 • Výstavu liturgických knih
 • Výstavu prací dětí navštěvujících keramický kroužek - návrhy medailí k Cyrilo-Metodějskému výročí
 • Výstavu "Kostel sv.Václava v proměnách času"


Program "Noci kostelů" v kostele sv.Josefa ve Slezské Ostravě

Během celého večera můžete shlédnout:

 • Komentovanou prohlídku kostela
 • Prohlídku poutního obrazu Panny Marie Karmelské
 • Výstavu o historii kostela

Program Noci kostelů
farnosti Moravská Ostrava 2013

V pátek 24.5.2013 zůstanou dveře kostelů otevřeny dlouho do noci. Již čtvrtým rokem se totiž bude konat akce Noc kostelů, do které se naše farnost již tradičně zapojuje. Před 18. hod. již první návštěvníci budou přicházet do katedrály Božského Spasitele, kostela sv. Václava i kostela sv. Josefa ve Slezské Ostravě.

Program bude bohatý. Komentované prohlídky přiblíží historii i interier kostelů. Kromě umění a krásy, se mohou návštěvníci seznámit s liturgickými předměty, zvony, varhanami a dalšími, mnohdy nepřístupnými místy. Varhanní produkce, gregoriánský chorál, sólové zpěvy jsou pohlazením po duši a zdůrazňují krásnou atmosféru v těchto posvátných prostorách. Do programu se zapojí i děti a dospěli z naší farnosti. Divadelní scénkou připomenou příchod svatých Cirila a Metoděje na Moravu. Na promítacím plátně si prostřednictvím 3D fotografií prohlédnete i nepřístupná místa kostelů.

A dětí, které příjdou do kostela s rodiči, mohou plnit úkoly v poutnickém pasu i v různých soutěžích. Mohou sestavovat model katederály z dřevěných dílů nebe zapřemýšlet nad sestavením obrazu katedrály z obrázkových kostek.

Radostným zjištěním loňského ročníku byl fakt, že účast návštěvníků má vzestupnou tendenci. Jen v kostele sv. Václava jsme loni přivítali 785 lidí, mnohem více pak v katedrále Božského Spasitele, kde přes 500 lidí vystoupalo dokonce až na kůr. Velkou účast zaznamenali i v kostele sv. Josefa ve Slezské Ostravě, kde se přišli podívat i školáci s p. učitelkami.

Sečteno a podtrženo – věříme, že i v letošním roce se Noc kostelů vydaří.

Jaká byla Noc kostelů
Fotogalerie noci kostelů 2012


TOPlist