Noc kostelů v katedrále Božského Spasitele v Ostravě 2013


Křesťanksé vánoce 2013 Ostrava, 60kB

Poutě k Svatému Josefovi ve Slezské Ostravě

Pouť ke sv.Josefovi ve Slezské Ostravě

Kostel sv. Josefa ve Slezské Ostravě byl postaven v letech 1780-1783. Je to pozdně barokní jednolodní stavba ovlivněná klasicismem. Na jeho hlavním oltáři se nachází dřevěný obraz Panny Marie s Jezulátkem, (Panna Maria Karmelská) k němuž po dlouhou dobu putovali křesťané z blízkého a vzdálenějšího okolí.

V roce 1913 byl kostel uzavřen kvůli stále se objevujícím a zvětšujícím se trhlinám způsobeným poddolováním. Zatímco kostel sv. Josefa čekal na opravu, scházeli se věřící k bohoslužbám v provizorním dřevěném kostele, postaveném v roce 1913.Kostel sv.Josefa ve slezské Ostravě Nacházel se asi 20 m severovýchodně od farního kostela při cestě na Michálku (dnes Na Najmanské v místech obřadní síně). Provizorní kostel fungoval do roku 1929, kdy byl předán k bohoslužebným úkonům zcela zrestaurovaný kostel sv. Josefa. Základy i zdivo tohoto kostela, který poddolováním klesl o 8 m, byly zpevněny železobetonovým věncem (ankrováním.) Zpevnění bylo provedeno železobetonovým věncem podél základů a zdiva, a třemi železobetonovými lany napříč chrámovou lodí pod dlažbou. Stará cihlová klenba byla nahrazena lehkou klenbou z rabicu, připevněnou na železnou kostru. Věž byla tvořena z železné konstrukce a byla obezděna dutými cihlami. Stavba je nejen uměleckohistorickou památkou, ale i českou technickou zvláštností.

Poutě ke sv.Josefovi se zde konají vždy nejbližší sobotu ke svátku sv.Josefa (19.3.)

Svatý Josef je patronem Čech, manželů a křesťanských rodin, dělníků, řemeslníků, tesařů, inženýrů, ...... Je vzýván v zoufalých situacích a zvláště je patronem dobré smrti.Několik fotografií z poutíTOPlist