Noc kostelů v katedrále Božského Spasitele v Ostravě 2013


Křesťanksé vánoce 2013 Ostrava, 60kB

František Vavřinec Korompay (1723-1779)

Tvůrce křížové cesty v kostele sv.Václava.

        Patří mezi významné moravské malíře pozdního baroka. Jeho dílo je pozoruhodné vnitřní vážností a vyrovnanou úrovni. Narodil se v Rohatci, ale již koncem 40. let 18. století se usadil v Brně. Veliký soubor větších i malých pláten namaloval pro kostel své farnosti, brněnský chrám sv. Jakuba. Také brněnští minorité patřili k jeho častým objednatelům. Jeho ranné práce se vyznačují živou barevností, v pozdějších letech se přiklání spíše k tlumenější barevné škále lomených tónů. Nejvíce jeho obrazů se nachází v Moravské galerii v Brně.

         Korompay se specializoval na závěsný obraz a v této oblasti pokrývá široké pole od náboženské tématiky až po portrét. Z jeho dílny vzešlo několik křížových cest, vedle křížové cesty z kostela sv. Václava v Ostravě se jedná například o křížovou cestu v kostele sv. Jana Křtitele ve Velkých Hošticích. Z jeho křížových cest cítíme především silné lidské chápání pašijové tématiky. S topografickým a lidopisným zaujetím zase líčí brněnskou slavnost Božího těla z roku 1748, jíž se zúčastnila císařovna Marie Terezie se svým dvorem, obraz můžeme nalézt v Muzeu města Brna. Dílem s podobnou tematikou je velkorozměrné plátno Slavnostní vjezd kardinála Troyera do Olomouce z Arcibiskupského muzea v Olomouci. Zvláště šťastné uplatnění našla Korompayova pozorovatelská vloha v portrétech. Bohužel jich zatím známe jen zlomek.TOPlist