KŘESŤANSKÉ VÁNOCE 2017Křesťanské vánoce 2017 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Farnost Moravská Ostrava.

Advent

Advent (z lat. adventus příchod) je začátek liturgického roku a přípravou na Vánoce. V teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času.

Advent začíná první nedělí adventní, 3.prosince. Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera.

Podrobnosti o adventu najdete zde.

Roráty

Roráty představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu. Pro roráty je typické střídání chorálního zpěvu a menzurálních písní coby komentáře chorálního téma. Roráty zpíváme každé ráno v rámci ranní mši svaté v 7.30 hod.

Adventní a vánoční programy

3.12.2017 neděle
9.30
Žehnání adventních věnců. Žehnání adventních věnců. Při první neděli adventní mši sv. v 9.30 hod., jsme společně zahájili novou liturgickou dobu žehnáním adventních věnců.Fotografie ze svěcení adventních věnců 2017.
Návod na výrobu adventního věnce


5.12.2017 úterý
6.30
Společná modlitba ranních chval v eucharistické kapli. Po ranních chválách modlitba růžence v hlavní lodi.
16.00
V pondělí 5. prosince byl Svatomikulášský večer pro děti. V 16.00 hod. byla v katedrále Božského Spasitele mše sv., po ní přišel sv. Mikuláš s dárky a pak bylo krátké setkání na faře. Fotografie ze Svatomikulášského večera 5.12.2017


12.12.2017 úterý
6.30
Společná modlitba ranních chval v eucharistické kapli. Po ranních chválách modlitba růžence v hlavní lodi.


16.12.2017 sobota
8.30

19.12.2017 úterý
6.30
Společná modlitba ranních chval v eucharistické kapli. Po ranních chválách modlitba růžence v hlavní lodi.


22.12.2017 pátek
17.00

24.12.15 neděle
ŠTĚDRÝ DEN
05.00
Na štědrý den časně zrána, vítali jsme příchod Pána. Narodil se v Betlémě, pro nás ale na EMĚ.
Halda EMA: rodáty, montáž betlému a modlitba 05.00 hod. Fotografie: Štědrý den ráno na EMĚ 24.12.2017


7.30
Mše sv. ze 4 neděle adventní
13.30
Otevření katedrály - možnost prohlídky betléma,
14.00
Zdobení vánočního stromku dětmi. Děti si mohou nazdobit v katedrále „svůj“ stromeček anděly, které si během adventu doma vyrobí.
14.30
Modlitba růžence za naše rodiny
15.00
Vánočni mše sv.pro rodiny. Děti uvedou pásmo o narození Páně podle Terezie z Lisieux; po mši sv. požehnání svící k stědrovečerní večeři Přijďte s dětmi prožít sváteční podvečer, prohlédnout si vyzdobenou katedrálu a zamyslet se nad smyslem vánoc. Po mši sv. požehnání svící k štědrovečerní večeři.
24.00
Půlnoční ponifikální mše sv.- hlavní celebrant otec biskup František. Zazní Missa pastoralis G dur Josefa Cyrila Sychry (1859-1935), zpívá sbor katedrály a hraje instrumentální sdružení při katedrále, řídí Lukáš Kubenka.

25.12.2017 pondělí
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
7.30
Mše svatá
9.30
Pontifikální mše sv. s udělením apoštolského požehnání, hlavní celebrant o. biskup František. Zazní Missa pastoralis G dur Josefa Cyrila Sychry (1859-1935), zpívá sbor katedrály a hraje instrumentální sdružení při katedrále, řídí Lukáš Kubenka.
14.00
- 16.00 možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma Betlém s pohyblivými figurkami
19.00
Mše svatá

26.12.2017 úterý
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
7.30
Mše svatá
9.30
Mše svatá
14.00
- 16.00 možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma (betlém s pohyblivými figurkami)

Večerní mše sv. není!


31.12.2017 neděle
SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
Poslední den občanského roku.
7.30
mše sv. ze svátku Svaté rodiny
15.00
Mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do nového roku, hlavní celebrant o. biskup Martin - po mši sv. statistika farnosti Moravská Ostrava, výstav Nejsvětější Svátosti, Te Deum a svátostné požehnání1.1.2018 pondělí
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, P. MARIE
7.30
Mše svatá
9.30
Pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František,
14.00
- 16.00 možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma (betlém s pohyblivými figurkami)
19.00
Mše svatá6.1.2017 sobota
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Tří Králů
7.30
Mše sv.
18.00
Pontifikální mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla, hlavní celebrant o. biskup František.7.1.2017 neděle
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
Končí doba vánoční
7.30
Mše sv.
9.30
Mše sv. pro rodiny s udělením svátosti křtu dětem
14.00
- 16.00 možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma (betlém s pohyblivými figurkami)
16.00
- 17.00 Společný zpěv koled na zakončení vánoční doby
19.00
Mše sv.


Tříkrálová sbírka
Ve dnech 1. až 14. ledna bude probíhat Tříkrálová sbírka Charity České republiky. V katedrále bude pokladnička, do které může přispět každý.TOPlist