Křesťanské vánoce 2013


Křesťanské
 vánoce  
   v katedrále    
Noc kostelů logo Katedrala.jpg, 5,2kB
Noc kostelů logo
Noc kostelů logo

Advent

Advent (z lat. adventus příchod) je začátek liturgického roku a přípravou na Vánoce. V teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času.

Advent začíná první nedělí adventní, 1.prosince. Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera.

Roráty

Roráty představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu.[1] Pro roráty je typické střídání chorálního zpěvu a menzurálních písní coby komentáře chorálního téma. Roráty zpíváme každé ráno v rámci ranní mši svaté v 7.30 hod.

Adventní a Vánoční programy

1.12.2013 neděle
9.30
Žehnání adventních věnců Při první neděli adventní mši sv. v 9.30 hod.,společně zahájíme novou liturgickou dobu žehnáním adventních věnců.
9.30
Po mši sv., která je v 9.30 hod., bude na faře FARNÍ MINIKAVÁRNA ,přijďte na chvíli posezení u kávy nebo čaje.
17.00
V kostele sv. Václava bude adventní koncert Církevní konzervatoře v Opavě, na který jste srdečně zváni!

5.12.2013 čtvrtek
17.00
Ve čtvrtek 5. prosince bude svatomikulášský večer pro děti: v 17.00 hod. bude v katedrále mše sv., po ní přijde sv. Mikuláš s dárky a pak bude krátké setkání na faře. Děti dostaly přihlášky v náboženství. Malé děti, které ještě nechodí do výuky, mohou rodiče nahlásit v sakristii. Balíček stojí 40 korun. Fotografie ze Svatomikulášského večera 5.12.2013


13.12.2013 pátek
17.00
Průvod světýlek začne po mši svaté v katedrále a povede přes centrum Ostravy do kostela Sv.Václava, kde bude krátký program. Fotografie z průvodu světýlek 13.12.2013.

16.12.2013 pondělí
20.00
Gospelové vánoce 2013 Nate Brown a The Washington Gospel Singers (USA) (Katedrála Božského Spasitele)

betlém

21.12.2013 sobota
9.0022.12.2013 neděle
9.30
Skauti přineseou Betlémské světlo, které si mohou zájemci odněst. Fotografie 22.12.2013.
17.00
Gregoriánský chorál a středověká polyfonie v kostele sv. Václava Vystoupí schola tvořená bohoslovci, jáhny a mladými kněžími moravských diecézí Podobrobnosti zde. Fotografie z vystoupení 22.12.2013

24.12.2013 úterý
7.30
mše sv.adventní
13.30
otevření katedrály - možnost prohlídky betléma,
14.00
zdobení vánočního stromku dětmi. Děti si mohou nazdobit v katedrále „svůj“ stromeček anděly, které si během adventu doma vyrobí.
14.30
modlitba růžence za naše rodiny
15.00
dětská vánoční mše s vystoupením dětí Děti si připravily pro štědrovečení odpoledně vystoupení o narození Páně, kterým zpestří sváteční chvíle.
Po mši svaté kněz požehná svíce, které si lidé rozžehnou při štědrovečerní večeři. Fotografie ze mše sv. a z vystoupení dětí 24.12.2013      Video s vystoupením dětí, které uvedly pásmo o narození P. Ježíše. 24.12.2013
24.00
půlnoční ponifikální mše sv., hlavní celebrant otec biskup František; přímý přenos ČTV.

25.12.2013 středa
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
7.30
mše svatá
9.30
pontifikální mše sv. s udělením apoštolského požehnání, hlavní celebrant o. biskup František
14.00
-16.00
možnost prohlídky betléma v katedrále (betlém s pohyblivými figurkami)
19.00
mše svatá

26.12.2013 čtvrtek
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
7.30
mše svatá
9.30
mše svatá

29.12.2013 neděle
SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
7.30
mše svatá
9.30
mše svatá pro rodiny s dětmi
14.00
-16.00
možnost prohlídky betléma v katedrále (betlém s pohyblivými figurkami)
19.00
mše svatá

31.1.2013 úterý
SV. SILVESTRA I., PAPEŽE
Ranní mše sv. není!
15.00
mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do nového roku, hlavní celebrant o. biskup František - po mši sv. statistika farnosti Moravská Ostrava, výstav Nejsvětější Svátosti, Te Deum a svátostné požehnání


1.1.2014 středa
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, P. MARIE
7.30
mše svatá
9.30
pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František
14.00
-16.00
možnost prohlídky betléma v katedrále (betlém s pohyblivými figurkami)
19.00
mše svatá

5.1.2014 neděle
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
7.30
mše svatá
9.30
mše sv. pro rodiny s dětmi
11.30
Farní minikavárna Každý je zván na chvíli posezení se známými u kávy nebo čaje.
19.00
mše sv. z vigilie slavnosti Zjevení Páně


6.1.2014 neděle
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Tří Králů
7.30
mše sv.
18.00
pontifikální mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla, hlavní celebrant o. biskup František

12.1.2014 neděle
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
Končí doba vánoční
7.30
mše sv.
9.30
mše sv. pro rodiny s dětmi
19.00
mše sv.


Ztracený obraz Ostravská madona
Ztracený obraz Ostravská madona je vystaven v katedrále Božského spasitele. Podrobnosti o obrazu jsou zde.


Tříkrálová sbírka
Ve dnech 1. až 14. ledna bude probíhat Tříkrálová sbírka Charity České republiky. V katedrále bude pokladnička, do které může přispět každý.

Podrobný rozpis mší sv. najdete zde.


TOPlist