NOC KOSTELŮ 2017Noc kostelů 2017 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Farnost Moravská Ostrava.

Program Noci kostelů
farnosti Moravská Ostrava 2017

Program a časy jsou uvedeny orientačně a nezávazně. Budou průběžně upřesňovány.

V pátek 9.6.2017 zůstanou dveře kostelů otevřeny dlouho do noci. Již osmým rokem se bude konat akce Noc kostelů, do které se naše farnost již tradičně zapojuje. První návštěvníci mohou přicházet do katedrály Božského Spasitele, kostela sv. Václava i kostela sv. Josefa ve Slezské Ostravě již před 18. hodinou. Nově opravená katedrála Božského Spasitele se vám představí na Noci kostelů v plném lesku. Využijte proto jedinečnou příležitost a přijďte se podívat, jak nádherně vypadá.

Z bohatého programu každého něco zaujme. Komentované prohlídky přiblíží historii i interiér kostelů. Kromě umění a krásy, se mohou návštěvníci seznámit s liturgickými předměty, zvony, varhanami i dalšími, mnohdy nepřístupnými místy. Varhanní produkce, gregoriánský chorál, sólové zpěvy jsou pohlazením po duši a zdůrazňují krásnou atmosféru v těchto posvátných prostorách.

A děti, které příjdou do katedrály a kostelů s rodiči, mohou plnit úkoly v poutnickém pasu i v různých soutěžích. Například sestavovat model katedrály z dřevěných dílů nebo zapřemýšlet nad sestavením obrazu katedrály z obrázkových kostek.

Radostným zjištěním loňského ročníku byl fakt, že účast návštěvníků má vzestupnou tendenci.

Sečteno a podtrženo – věříme, že i v letošním roce se Noc kostelů vydaří.

Program "Noci kostelů" v katedrále Božského Spasitele

17.00
Mše sv. na zahájení Noci kostelů

17.50
Zvonění zvonů

18.00
Modlitba za město Ostravu

18.15
Vystoupení malé scholičky

18.30
Komentovaná prohlídka
Letos si připomeneme 120. výročí posvěcení katedrály. Proč se stavěl tak velký chrám právě v Ostravě a jaký byl její hlavní účel v průběhu těchto let? Zajímá vás, proč katedrála stojí právě tam, kde stojí a vypadá tak, jak vypadá? Proč je druhým největším chrámem na Moravě? Kdo se zasloužil o její výstavbu? V čem je na Moravě jedinečná? V čem a proč se podobá římským bazilikám? Za jakých hospodářských a politických okolností byla stavěna. Jak probíhala rekonstrukce? Přijďte si poslechnout a projít komentovanou prohlídku včetně promítání fotografií o historii Ostravy a fotografií z míst katedrály, kam se určitě nikdy nedostanete.

20.00
Chrámová hudba.

21.00
Komentovaná prohlídka varhan.
Katedrální varhaník - Lukáš Kubenka - ví o varhanách hodně. Rád se podělí o své znalosti o konstrukci velkých a malých varhan. Začínáme na kůru.

21.45
Komentovaná prohlídka
Letos si připomeneme 120. výročí posvěcení katedrály. Proč se stavěl tak velký chrám právě v Ostravě a jaký byl její hlavní účel v průběhu těchto let? Zajímá vás, proč katedrála stojí právě tam, kde stojí a vypadá tak, jak vypadá? Proč je druhým největším chrámem na Moravě? Kdo se zasloužil o její výstavbu? V čem je na Moravě jedinečná? V čem a proč se podobá římským bazilikám? Za jakých hospodářských a politických okolností byla stavěna. Jak probíhala rekonstrukce? Přijďte si poslechnout a projít komentovanou prohlídku včetně promítání fotografií o historii Ostravy a fotografií z míst katedrály, kam se určitě nikdy nedostanete.Během večera můžete zhlédnout nebo zúčastnit se:

 • Program pro děti. Děti mohou sestavovat model katedrály z dřevěných dílů nebo si zapřemýšlet nad sestavením obrazu katedrály z velkých obrázkových kostek.
 • Možnost výstupu na kůr. Využijte jedinečnou možnost podívat se do prostoru katedrály shora. Prohlédněte si zblízka varhany a podívejte se do jejich nitra. Ohromí vás, jak složitá je hra na tomto nástroji, uvidíte vynikající varhaníky při koncertní práci. Můžete si prohlédnout varhanní píšťaly a zkusíte si na ně zahrát.
 • Můžete si prohlédnout původní věžní hodiny.
 • Prostřednictvím výstavky se seznámíte s historií zvonů, které jsou ve věžích, můžete si prohlédnout původní věžní hodiny.
 • Všichni návštěvníci Noci kostelů v katedrále se mohou zúčastnit slosovatelné soutěže o výstup na kostelní věž s prohlídkou zvonů.Program "Noci kostelů" v kostele sv.Václava

17.50
Zvonění zvonů

18.30
Koncert staré hudby - varhany: Lukáš Kubenka

19.15
Minulost kostela ve světle historie a archeologie. Přednáška Mgr. Michala Zezuly, spoluautora publikace o kostele sv. Václava.

20.15
Vystoupení katedrální scholy S.M.O.K. před kostelem sv. Václava.

21.00
Minulost kostela ve světle historie a archeologie. Přednáška Mgr. Michala Zezuly, spoluautora publikace o kostele sv. Václava.

23.00
Komentovaná prohlídka varhan. S Mgr. Jiřím Krátkým nahlédneme do historie a mechaniky varhanBěhem celého večera si můžete prohlédnout:

 • Stálou expozici: Historie kostela sv.Václava
 • Program pro děti v kapli sv. Františka
 • Varhanní produkce a výklad o zrestaurovaných barokních varhanách
 • Komentovanou prohlídku kostela
 • Možnost výstupu na kůr a ke zvonům s doprovodem. Na kůru se nachází varhany z 2. poloviny 18. století (kulturní památka)
 • Výstava fotografií členů fotokroužku: "Ze života farnosti"


Program "Noci kostelů" v kostele sv.Josefa ve Slezské Ostravě

Během celého večera můžete zhlédnout:

 • Komentovanou prohlídku kostela
 • Prohlídku poutního obrazu Panny Marie Karmelské
 • Výstavu o historii kostela
 • Kostel sv.Josefa jako česká technická zvláštnost.
Fotogalerie noci kostelů 2012


TOPlist