NOC KOSTELŮ 2016Noc kostelů 2016 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Farnost Moravská Ostrava.

Program Noci kostelů
farnosti Moravská Ostrava 2016

V pátek 10.6.2016 zůstanou dveře kostelů otevřeny dlouho do noci. Již sedmým rokem se bude konat akce Noc kostelů, do které se naše farnost již tradičně zapojuje. První návštěvníci mohou přicházet do katedrály Božského Spasitele, kostela sv. Václava i kostela sv. Josefa ve Slezské Ostravě již před 18. hodinou. Po více jak roční opravě bude katedrála Božského Spasitele představena na Noci kostelů v plném lesku. Využijte proto jedinečnou příležitost a přijďte se podívat, jak nádherně vypadá.

Z bohatého programu každého něco zaujme. Komentované prohlídky přiblíží historii i interiér kostelů. Kromě umění a krásy, se mohou návštěvníci seznámit s liturgickými předměty, zvony, varhanami i dalšími, mnohdy nepřístupnými místy. Varhanní produkce, gregoriánský chorál, sólové zpěvy jsou pohlazením po duši a zdůrazňují krásnou atmosféru v těchto posvátných prostorách.

A děti, které příjdou do katedrály a kostelů s rodiči, mohou plnit úkoly v poutnickém pasu i v různých soutěžích. Například sestavovat model katedrály z dřevěných dílů nebo zapřemýšlet nad sestavením obrazu katedrály z obrázkových kostek.

Radostným zjištěním loňského ročníku byl fakt, že účast návštěvníků má vzestupnou tendenci.

Sečteno a podtrženo – věříme, že i v letošním roce se Noc kostelů vydaří.

Program "Noci kostelů" v katedrále Božského Spasitele

17.00
Mše sv. na zahájení Noci kostelů

17.50
Zvonění zvonů

18.00
Modlitba za město Ostravu

18.15
Vystoupení malé scholičky

18.30
Komentovaná prohlídka
Katedrála byla rekonstruována. Přijďte si proto prohlédnout katedrálu po více jak ročním uzavření. Zajímá vás, proč katedrála stojí právě tam, kde stojí a vypadá tak, jak vypadá? Proč je druhým největším chrámem na Moravě? Kdo se zasloužil o její výstavbu? V čem je na Moravě jedinečná? V čem a proč se podobá římským bazilikám? Jak probíhala rekonstrukce? Přijďte si poslechnout a projít komentovanou prohlídku včetně promítání fotografií o historii Ostravy a fotografií z míst katedrály, kam se určitě nikdy nedostanete.

19.30
Komentovaná prohlídka varhan
Lukáš Kubenka ví o varhanách hodně. Rád se podělí o své znalosti o konstrukci velkých a malých varhan. Začínáme na kůru. Prohlídku zakončí krátkým recitálem na malých varhanách.

20.00
Chrámová hudba 19.století - Lukáš Kubenka

21.00
Hra o Karlu IV. Karel IV. představuje křesťanské základy svého panování synům Václavu a Zikmundovi. Tyto zapsal hned v úvodu životopisu "Vita Karoli IV"

21.45
Komentovaná prohlídka
Katedrála byla rekonstruována. Přijďte si proto prohlédnout katedrálu po více jak ročním uzavření. Zajímá vás, proč katedrála stojí právě tam, kde stojí a vypadá tak, jak vypadá? Proč je druhým největším chrámem na Moravě? Kdo se zasloužil o její výstavbu? V čem je na Moravě jedinečná? V čem a proč se podobá římským bazilikám? Jak probíhala rekonstrukce? Přijďte si poslechnout a projít komentovanou prohlídku včetně promítání fotografií o historii Ostravy a fotografií z míst katedrály, kam se určitě nikdy nedostanete.

22.45
Varhanní recitál - Jiří Krátký

Program jednotlivých koncertů naleznete u vstupu.


Během večera můžete shlédnout nebo zúčastnit se:

 • Program pro děti. Děti mohou sestavovat model katedrály z dřevěných dílů nebo si zapřemýšlet nad sestavením obrazu katedrály z obrázkových kostek
 • Výstava Diktatura versus naděje
 • Možnost výstupu na kůr. Využijte jedinečnou možnost podívat se do prostoru katedrály shora. Prohlédněte si zblízka varhany a podívejte se do jejich nitra. Ohromí vás, jak složitá je hra na tomto nástroji, uvidíte vynikající varhaníky při koncertní práci. Můžete si prohlédnout varhanní píšťaly a zkusíte si na ně zahrát.
 • Prostřednictvím výstavky se seznámíte s historií zvonů, které jsou ve věžích, můžete si prohlédnout původní věžní hodiny.
 • Výstavu fotografií o opravě katedrály Božského Spasitele

 • Všichni návštěvníci Noci kostelů v katedrále se mohou zúčastnit slosovatelné soutěže o výstup na kostelní věž s prohlídkou zvonůProgram "Noci kostelů" v kostele sv.Václava

17.50
Zvonění zvonů

21.00
Koncert staré hudby - varhany, trubka, zpěv

22.00
Varhanní produkce - Jiří KrátkýBěhem celého večera si můžete prohlédnout:

 • Stálou expozici: Historie kostela sv.Václava
 • Varhanní produkce a výklad o zrestaurovaných barokních varhanách
 • Komentovanou prohlídku kostela
 • Možnost výstupu na kůr a ke zvonům s doprovodem. Na kůru se nachází varhany z 2. poloviny 18. století (kulturní památka)


Program "Noci kostelů" v kostele sv.Josefa ve Slezské Ostravě

Během celého večera můžete zhlédnout:

 • Komentovanou prohlídku kostela
 • Prohlídku poutního obrazu Panny Marie Karmelské
 • Výstavu o historii kostela
 • Kostel sv.Josefa jako česká technická zvláštnost.
Fotogalerie noci kostelů 2012


TOPlist