Křesťanské vánoce farnosti Moravská Ostrava 2015


Křesťanské
 vánoce  
Noc kostelů logo Katedrala.jpg, 5,2kB
Noc kostelů logo
Noc kostelů logo
Noc kostelů logo
Noc kostelů logo

Advent

Advent (z lat. adventus příchod) je začátek liturgického roku a přípravou na Vánoce. V teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím očekáváním – slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého příchodu na konci času.

Advent začíná první nedělí adventní, 29.listopadu. Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera.

Roráty

Roráty představují specifickou podobu ranní mariánské mše v době adventní. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají v evropské kultuře obdobu.[1] Pro roráty je typické střídání chorálního zpěvu a menzurálních písní coby komentáře chorálního téma. Roráty zpíváme každé ráno v rámci ranní mši svaté v 7.30 hod.

Adventní a Vánoční programy29.11.2014 neděle
9.30
Žehnání adventních věnců Při první neděli adventní mši sv. v 9.30 hod., jsem společně zahájili novou liturgickou dobu žehnáním adventních věnců. Fotografie ze svěcení adventních věnců 2015.

6.12.2015 neděle
09.30
V neděli 6. prosince byla svatomikulášská neděle pro děti. V 9.30 hod. byla v katedrále Božského Spasitele mše sv., po ní přišel sv. Mikuláš s dárky a pak bylo krátké setkání. Děti dostaly přihlášky v náboženství. Malé děti, které ještě nechodí do výuky, mohli rodiče nahlásit v sakristii. Balíček stál 40 korun. Fotografie ze Svatomikulášské neděle 6.12.2015

8.12.2014 úterý
18.00
Slavnost P.Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu - mše sv. v katedrále s o. generálním vikářem.11.12.2015 pátek
17.00
Průvod světel začal po mši svaté a vedl do kostela sv.Václava Fotografie z průvodu světýlek 11.12.2015.13.12.2015 neděle
9.30
Zahájení Svatého roku
V neděli 13. prosince v 9.30 hod. v kostele sv. Václava zahájíi o. biskup Svatý rok. Pak se šlo průvodem do katedrály, kde o. biskup slavnostně otevřel Bránu milosrdenství (hlavní vstup do katedrály) a následovaala mše sv.
Fotografie ze zahájení Svatého roku 13.12.2015
Video ze zahájení Svatého roku 13.12.201519.12.2015 sobota
8.3020.12.2015 neděle
9.30
Skauti přinesli Betlémské světlo, které si mohli zájemci odněst. Fotografie 20.12.2015.

24.12.15 čtvrtek
05.00
Na štědrý den časně zrána, vítali jsme příchod Pána. Narodil se v Betlémě, pro nás ale na EMĚ. Fotografie: Štědrý den ráno na EMĚ 24.12.2015
7.30
mše sv.adventní
13.30
otevření katedrály - možnost prohlídky betléma,
14.00
zdobení vánočního stromku dětmi. Děti si mohou nazdobit v katedrále „svůj“ stromeček anděly, které si během adventu doma vyrobí.
14.30
modlitba růžence za naše rodiny
15.00
vánočni mše sv.pro rodiny děti uvedou pásmo o narození Páně. Po mši sv. požehnání svící k štědrovečerní večeři.
24.00
půlnoční ponifikální mše sv., hlavní celebrant otec biskup František.

25.12.2014 pátek
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
7.30
mše svatá
9.30
pontifikální mše sv. s udělením apoštolského požehnání, hlavní celebrant o. biskup František
14.00
14.00-16.00 možnost prohlídky betléma v katedrále (betlém s pohyblivými figurkami)
19.00
mše svatá

26.12.2014 pátek
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
7.30
mše svatá
9.30
mše svatá
14.00
14.00-16.00 možnost prohlídky betléma v katedrále
18.00
mše sv.

27.12.2015 neděle
SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
7.30
mše svatá
9.30
mše svatá pro rodiny s dětmi
14.00
14.00-16.00 možnost prohlídky betléma v katedrále (betlém s pohyblivými figurkami)
19.00
mše svatá

31.1.2014 čtvrtek
SV. SILVESTRA I., PAPEŽE
Ranní mše sv. není!
15.00
mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do nového roku, hlavní celebrant o. biskup František - po mši sv. statistika farnosti Moravská Ostrava, výstav Nejsvětější Svátosti, Te Deum a svátostné požehnáníNezapomeňte si koupit lístky na farní ples 30.1.2016 Podrobnosti zde.


1.1.2016 pátek
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, P. MARIE
00.00
Nový rok jsme zahájili sledováním přenosu mše svaté z baziliky Nanebevzetí Panny Marie, nebo přímo na Svatém Hostýně 1.1.2016 00,00 hodin
7.30
mše svatá
9.30
pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František
14.00
14.00-16.00 možnost prohlídky betléma v katedrále (betlém s pohyblivými figurkami)
19.00
mše svatá


3.1.2016 neděle
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
7.30
mše svatá
9.30
mše sv. pro rodiny s dětmi po mši sv. bude na faře otevřena farní minikavárna
19.00
mše sv.


6.1.2016 středa
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Tří Králů
7.30
mše sv.
18.00
pontifikální mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla, hlavní celebrant o. biskup FrantišekNezapomeňte si koupit lístky na farní ples 30.1.2016 Podrobnosti zde.


10.1.2016 neděle
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
Končí doba vánoční
7.30
mše sv.
9.30
mše sv. pro rodiny s dětmi
19.00
mše sv.


Tříkrálová sbírka
Ve dnech 1. až 14. ledna bude probíhat Tříkrálová sbírka Charity České republiky. V katedrále bude pokladnička, do které může přispět každý.

Nezapomeňte si koupit lístky na farní ples 30.1.2016 Podrobnosti zde.


TOPlist